Eötvös Társaság

Újpesten az elmúlt tíz évben sikerült bebizonyítanunk, hogy a helyben élő, „őslakos”
cigányság komoly tényezője, része a városnak. Újat alkottunk, hiszen a cigány csalá-
dokkal együttműködve, őket a munkába bekapcsolva, közösen tártuk fel velük családjuk
történetét. Segítségül hívtuk a helytörténetet, hogy többség-kisebbség viszonyában végrene csak a különbségek látszódjanak.

Közéleti képzések

Társaságunknál folyamatos a közéleti képzés. Az ország több pontjáról származó, többségében cigány nemzetiségű, a közéletiránt érdeklődő, saját helyi közösségének problémáját és értékeit artikulálni akaró fiatalok számára hoztuk létre.

Állami neveltek családjainak gondozása

Az emberek többsége, helytálló ismeretek híján úgy képzeli, hogy az itt élő gyermekeket elhagyták, a szüleik, talán bántalmaztákis, (ami sajnos előfordul), nem törődnek velük, vagy lemondtak róluk és ez mindenképpen elítélendő.

A közösségi ház általános céljai és funkciói

Célunk, hogy az újpesti hátrányos
helyzetű gyerekek, fi atalok romák és
nem romák szabadidős tevékenységé
nek, lehetőségeinek tárházát bővítsük.
Alter natívát szeretnénk nyújtani fia
talajainknak a különböző drogokkal,
züllött életmóddal szemben.

Cigány Közösségi Ház Újpesten

1994-ben, tizennyolc éve fogtunk bele a kisebbségi önkormányzat megszervezésébe, célkitűzéseinek meghatározásába.

Oktatás

Egyéni és csoportos fejlesztés,
korrepetálás, pályaorientáció

Sport

Ökölvívó nevelőegyesület működtetése  fiúk részére, Táncoktatás lányok és fiúk részére

Cigány nemzetiségi önkormányzat

Irodai működése és fogadóórái

Kultúra

A cigány nyelv oktatása, ismeret
terjesztő előadások szervezése, kiállítások, bemutatók szervezése

Szociális és jogi iroda működtetése

Segítő és informális lehetőségek

Helytörténet

Az első cigány helytörténeti gyűjtemény felállítása és intézményesítése

Vedd fel velünk a kapcsolatot