„Eötvös József ” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság

Rólunk

image-002
Az Eötvös Társaság alapító tagjai 1986-ban

Célunk

Idén a 27-dik évébe lép az 1986 májusában a Kísérletvezetők Országos Konferenciáján, Mezőberényben alapított budapesti székhelyű „Eötvös József ” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság országos hatókörű, nemzetiségi, közhasznú társadalmi szervezet. Tevékenységét Eötvös József munkásságának, nemzetről, kisebbségről vallott nézeteinek ismeretében folytatja. Munkája során aktívákra, hazai és határontúli tagozataira támaszkodik. Célja, hogy elismertesse a cigány etnikum és a magyar nemzet kulturális értékeit, bemutassa és az utókor számára archiválja. Folyamatosan, és a jövőben is együttműködésre törekszik fővárosi és országos szervekkel, intézményekkel, a helyi társadalom többségi és kisebbségi szervezeteivel, önkormányzataival.

Feladatunk

A Társaság feladata – a magyar és cigány identitású tagjainak közös tevékenysége által – a kisebbségi értékek pedagógiai feldolgozása, az intézményes közvetítés lehetőségeinek bővítése. A cigány kultúra és művészetek témakörében rendezvénysorozat, művészeti táborok, tehetségkutatás-és gondozás, szaktanácsadás, képzés, kutatás folytatása. A többség és a kisebbség viszonyát meghatározó törvény-előkészítés során vélemények, javaslatok kidolgozása. A képviselők munkájának segítése, kiemelten a helyi közigazgatási és a nemzetiségi önkormányzatok számára: lakossági és szakmai fórumokkal, közéleti képzésekkel.

Tanítás művészete

A Társaság fő tevékenysége a pedagógusok továbbképzése, óvónők, tanítók, tanárok részére egyéni és csoportos szaktanácsadás. A szervezet tagjai: pedagógusok, közművelődési szakemberek, tudósok, művészek, szülők, és a cigány értelmiség tagjai, akik a cigányság legégetőbb problémáival foglalkoznak, a különböző rétegek iskolai motivációjától – az egész életen áttartó tanulásig.

Média

A fő tevékenységek mellett a Társaság a média számára szakembereket képez, akik felelősséggel, mélységében felvállalhatják a cigány kisebbség bemutatását az újságok-ban, a televíziók különböző csatornáin és a rádiókban.Cél volt továbbá, hogy a többségi műsorokban szerkesztőként, operatőrként, vágóként jelenjenek meg a kiképzett fiatalok. A Társaság vezetése a speciális képzésekre, mindig a média legjobb szaktekintélyeit kérte fel előadónak. A gyakorlat mellett, az elméleti anyagot az egyetemek tanárai, előadói adták át.